Μια ομάδα ανθρώπων, οι περισσότεροι με καταγωγή από το Σαραντάπορο Ελασσόνας. Οδηγός μας η αγάπη για τον τόπο μας και η διάθεσή μας για κοινωνική προσφορά.

Στόχος μας η δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας μεταξύ μας και με τον υπόλοιπο κόσμο για την δημιουργική ανταλλαγή απόψεων/ιδεών και τον συντονισμό δημιουργικών ενεργειών/δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η ομάδα μας είναι ανοιχτή για συνεργασία με ανθρώπους με κοινό όραμα.

Η Ομάδα Πυρήνας

Βαΐτσης Αχιλλέας

Βαΐτσης Αχιλλέας

Διαχειριστής
Κλεισιάρης Γιώργος

Κλεισιάρης Γιώργος

Διαχειριστής
Χρυσός Βασίλης

Χρυσός Βασίλης

Διαχειριστής
Simeonova Rossie

Simeonova Rossie

Μέλος ΔΣ

Η Κοινότητά μας

Μυλωθρίδης Γιάννης

Μυλωθρίδης Γιάννης

Συνεργαζόμενο Μέλος
Κατής Σάκης

Κατής Σάκης

Συνεργαζόμενο Μέλος
Παπαζήσης Γιώργος

Παπαζήσης Γιώργος

Συνεργαζόμενο Μέλος
Παπακυριάκος Βασίλης

Παπακυριάκος Βασίλης

Συνεργαζόμενο Μέλος
Γραβάνης Δημήτρης

Γραβάνης Δημήτρης

Συνεργαζόμενο Μέλος
Ντάλλας Δημήτρης

Ντάλλας Δημήτρης

Συνεργαζόμενο Μέλος

Τι είναι το Sarantaporo.gr

Το Sarantaporo.gr είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, αλλά ως ομάδα δραστηριοποιείται εθελοντικά από το 2010 στην ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου Ελασσόνας, οικοδομώντας ένα κοινοτικό ασύρματο δίκτυο που συνδέει 15 χωριά της περιοχής, παρέχοντας ταυτόχρονα ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους μόνιμους κατοίκους, τους φορείς και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ο χαρακτήρας του κοινοτικού δικτύου του Sarantaporo.gr είναι δημόσιος, ανοιχτός και κοινωνικός, με την έννοια ότι το δίκτυό μας:

 1. υλοποιείται και αναπτύσσεται από την ομάδα Sarantaporo.gr αλλά με την συμβολή και των τοπικών συλλόγων και των ενεργών κατοίκων των χωριών της περιοχής,
 2. είναι ελεύθερο προς χρήση από οποιονδήποτε κάτοικο, φορέα ή επισκέπτη των περιοχών αυτών, εφόσον η χρήση του είναι σύμφωνη με τους κανόνες λειτουργίας και δεν παρεμποδίζει την κοινή χρήση των διαθέσιμων δικτυακών πόρων,
 3. η πρόσβαση στο κοινοτικό δίκτυο δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορικής ή άλλου είδους κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Το κοινοτικό δίκτυο Sarantaporo.gr είναι “κοινό αγαθό” (‘commons’), δηλαδή πόρος ανοιχτός προς όλους και διαχειρίσιμος από όλους όσους συμμετέχουν σε αυτόν. Εντάσσεται στο σημαντικό παράδειγμα των ασύρματων / ενσύρματων κοινοτικών δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που αναπτύσσονται πλέον σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Αποτελεί μία ελπιδοφόρο εναλλακτική πρόταση για την ταχεία γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, που το έχουν περισσότερο ανάγκη, προάγοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή εποχή και τον πλούτο γνώσης και ευκαιριών που αυτή προσφέρει. Απώτερος σκοπός μας, όσον αφορά τα κοινοτικά δίκτυα,  είναι η δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης τέτοιων υποδομών, το οποίο θα μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές που βρίσκονται σε ‘ψηφιακή απομόνωση’.

Για το μέλλον οραματιζόμαστε και δουλεύουμε με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου κοινοτικού δικτύου, που θα συνδυάζει ασύρματες τεχνολογίες με τεχνολογίες οπτικών ινών και το οποίο θα συνδέει όλα τα χωριά του Δήμου Ελασσόνας και θα παρέχει υψηλής ταχύτητας διασύνδεση με το διαδίκτυο και ταυτόχρονα διασύνδεση με άλλα κοινοτικά δίκτυα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό λειτουργούμε συνεργατικά με τις τοπικές κοινωνίες και αξιοποιούμε τεχνολογικές γνώσεις και επιστημονικές μεθόδους σε συνεργασία με ποικίλους φορείς: πολιτιστικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ερευνητικά κέντρα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πως προέκυψε η ομάδα και γιατί ονομάστηκε Sarantaporo.gr;

Η ονομασία της ομάδας, Sarantaporo.gr, προέκυψε από την ιστοσελίδα που ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε για το χωριό μας, η οποία θα ήταν για μας ένα σημείο αναφοράς για τις παρέες των παιδικών μας χρόνων από το χωριό, αλλά και το εργαλείο ενημέρωσης και συνεργασίας για την διοργάνωση πολιστιστικών και εθελοντικών δράσεων.

Στην πορεία, ωστόσο, συνειδητοποιήσαμε ότι οι κάτοικοι του χωριού δεν μπορούσαν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα αυτή, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο! Αναζητώντας λύση για αυτό το πρόβλημα βρεθήκαμε σύντομα στη θέση να υλοποιούμε, σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ και την δράση της Open WiFi,  ένα ασύρματο κοινοτικό δίκτυο στο χωριό μας, το οποίο προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του. Γρήγορα τα νέα μαθεύτηκαν και στα γύρω χωριά και η ομάδα μας ανταποκρίθηκε με ευχαρίστηση και διάθεση προσφοράς στο αίτημα συλλόγων και ενεργών κατοίκων 14 γειτονικών χωριών για το χτίσιμο αντίστοιχων δικτύων στα χωριά τους, μερικά από τα οποία ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στο διαδίκτυο πέραν μέσω του κοινοτικού ασύρματου δικτύου Sarantaporo.gr.

Έχετε κάποια νομική μορφή;

Από το Σεπτέμβριο του 2013 έχει συσταθεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία Sarantaporo.gr, της οποίας εταίροι είναι μέλη της ομάδας πυρήνα που ξεκίνησαν την ομάδα Sarantaporo.gr από το 2010, αλλά και επιπλέον άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία εμπνεύστηκαν από τη δραστηριότητα της ομάδας μας και αποφάσισαν να ενταχθούν δραστήρια σε αυτήν.

Οι σκοποί της ΑΜΚΕ σύμφωνα με το καταστατικό της:

Η ΑΜΚΕ Sarantaporo.gr αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που έχει σκοπούς ερευνητικού, τεχνολογικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού, οικολογικού, πολιτικού, πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας και σε καμιά περίπτωση δεν έχει σκοπό το κέρδος. Κύριος σκοπός της εταιρείας αποτελεί η ανάληψη δράσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του πολιτιστικού και κοινωνικού επιπέδου, των τεχνολογικών υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόρου.

Στα πλαίσια επιδίωξης του παραπάνω σκοπού η ΑΜΚΕ Sarantaporo.gr μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των μελών της έχει τους κάτωθι ειδικότερους σκοπούς:

 • Την δημιουργία, λειτουργία, χρήση και ανάπτυξη ενός ή περισσότερων διαδικτυακών κόμβων με ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με ειδήσεις και γεγονότα ειδικότερου ενδιαφέροντος για την ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος.
 • Την εγκατάσταση, λειτουργία, χρήση και ανάπτυξη ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου κοινωφελούς χαρακτήρα καθώς και τεχνολογικών υποδομών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου και τη διάδοσή του εκτός των ορίων της περιοχής αυτής και σε άλλες περιοχές σε διασύνδεση και με άλλα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα κοινωφελούς ή μη χαρακτήρα.
 • Την εγκατάσταση, λειτουργία, χρήση και ανάπτυξη ενσύρματου ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών κοινωφελούς χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή του Σαρανταπόρου και τη διάδοσή του εκτός των ορίων της περιοχής αυτής και σε άλλες περιοχές σε διασύνδεση και με άλλα ενσύρματα ευρυζωνικά δίκτυα κοινωφελούς χαρακτήρα.
 • Την ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα γύρω από την κοινωνία της πληροφορίας και τις σχετικές με αυτή τεχνολογίες.
 • Την ερευνητική δραστηριότητα σε σχέση με επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα γύρω από την κοινωνία, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Την προάσπιση και προαγωγή των ψηφιακών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 • Την προώθηση της πρόσβασης των πολιτών σε ισότιμη βάση στην πληροφορία, τη γνώση και τον πολιτισμό μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε εγχώριο επίπεδο.
 • Την προώθηση των ασυρμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του ελεύθερου λογισμικού σε συνεργασία με άλλες κοινότητες στην Ελλάδα, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς.
 • Την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την πρόοδο της κοινωνίας της πληροφορίας μέσα σε συνθήκες ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
 • Την επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών της ή τρίτων σχετικά με τους παραπάνω σκοπούς.
 • Την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόρου.
 • Την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόρου και την βελτίωση των υποδομών της σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.
 • Την βελτίωση και ανάπτυξη του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόρου και την γενικότερη ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας κάθε μορφής.
 • Την εκπαίδευση και επιμόρφωση των πολιτών γύρω από την κοινωνία της πληροφορίας και τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές προεκτάσεις της.
 • Την προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόρου στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
 • Την υποστήριξη και προώθηση δημοσίων έργων και υποδομών που συνεισφέρουν στην οικολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Σαρανταπόρου.

Πως μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις δραστηριότητές σας;

Η ομάδα μας ψάχνει πάντα για ανθρώπους δραστήριους με όρεξη να ασχοληθούν με τις δράσεις που αναπτύσσουμε. Αυτό μπορεί κανείς να το κάνει σε διάφορα επίπεδα:

 • να συμμετέχει στην οργάνωση και / ή στην υλοποίηση ποικίλων εκδηλώσεων που διοργανώνουμε
 • να δηλώσει συμμετοχή σε μια από τις τοπικές ομάδες των χωριών της περιοχής που προσφέρουν υποστήριξη για το κοινοτικό ασύρματο δίκτυο
 • να γραφτεί στην ΑΜΚΕ ως συνεργαζόμενο μέλος (για όσους συμφωνούν με το καταστικό μας και έχουν δουλέψει μαζί μας για κάποιο χρονικό διάστημα)

Πως εξασφαλίζετε οικονομικούς πόρους για τις δραστηριότητές σας;

Οι οικονομικοί πόροι που έχουμε μέχρι σήμερα προέρχονται κυρίως από τα μέλη της ομάδας μας, από δωρεές προς την ομάδα μας και προγράμματα οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης (π.χ. σε εξοπλισμό). Οι δωρεές προέρχονται από φορείς, όπως οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών, η ΕΕΛ/ΛΑΚ κ.α., και από μεμονωμένα άτομα. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας προσφέρουμε εθελοντική εργασία στις δράσεις που αναπτύσσουμε.

Θέλουμε και εμείς να φτιάξουμε ασύρματο δίκτυο για το χωριό μας. Πως ξεκινάμε;

Το βασικότερο όλων είναι να υπάρχει μια αρχική ομάδα που θα έχει όρεξη, μεράκι και θα περνάει καλά οργανώνοντας και υλοποιώντας εθελοντικές δράσεις. Για τα υπόλοιπα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να γνωριστούμε και να σας μεταφέρουμε αυτά που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα!

 

Κατεβάστε το φυλλάδιό μας

sarantaporo.gr brochure en

Είπαν για εμάς

 • Το Sarantaporo.gr είναι από τις πλέον πετυχημένες πρωτοβουλίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα του Sarantaporo.gr δεν κατάφερε μόνο να εξασφαλίσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε απομακρυσμένα ορεινά χωριά για τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμες εναλλακτικές, αλλά κυρίως βοήθησε καθοριστικά τις τοπικές κοινωνίες να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ώστε να τις υιοθετήσουν και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες τους. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά!
 • Το Sarantaporo.gr είναι η πραγμάτωση της φράσης «το διαδίκτυο φτιάχτηκε από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους». Είναι η απόδειξη ότι το διαδίκτυο και οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους και όχι να τους απομακρύνουν. Είναι σαφώς ένα από τα πιο εντυπωσιακά εγχειρήματα της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα.
 • To Sarantaporo.gr είναι μια εμβληματική περίπτωση ενός αστερισμού εγχειρημάτων που δημιουργούν τον κόσμο που θέλουνε, μέσα στον κόσμο που θέλουν να ξεπεράσουν.
 • Στα πλαίσια της δράσης Open WiFi της ΕΕΛ/ΛΑΚ, η εθελοντική ομάδα του Sarantaporo.gr δικτύωσε 15 χωριά της επαρχίας Ελασσόνας, αποτελώντας το πιο επιτυχημένο παράδειγμα της δράσης.
 • Ως νικητής του 1ου Ashoka Impact στην Ελλάδα, το Sarantaporo.gr βραβεύτηκε για το κοινωνικό επιχειρηματικό του σχέδιο, που στόχο έχει τον πολλαπλασιασμό του κοινωνικού αντικτύπου.

Οργανισμοί που μας υποστηρίζουν