Τα ασύρματα κοινοτικά δίκτυα προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο για τη δημιουργία και λειτουργία υποδομών ασύρματης δικτύωσης που βασίζεται στην αυτοδιαχείριση των μελών τους, προσπερνώντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη ενός κεντρικού ρόλου – συντονιστή για την ανάπτυξη του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη μιας ασύρματης κοινότητας δημιουργούν το δικό τους κόμβο, προσκαλούν φίλους και γείτονες να συνδεθούν στον κόμβο τους και στη συνέχεια διασυνδέονται με άλλους κόμβους, για να δημιουργήσουν τελικά ένα ασύρματο δίκτυο από ‘οικιακούς’ κόμβους με τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών.

Κατά τη δημιουργία κοινοτικών δικτύων θέλουμε να προσαρμόζουμε την τεχνολογία έτσι ώστε να ταιριάζει στις σχέσεις μας και όχι να προσαρμόζουμε τις σχέσεις μας για να ταιριάζουν στην τεχνολογία! Το κοινοτικό δίκτυο είναι υποδομή, η οποία ανήκει στην τοπική κοινωνία. Είναι αγαθό που δημιουργείται από τη συνάθροιση των συνεισφορών κάθε μέλους και στη συνέχεια διαμοιράζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη ανεξάρτητα από το ύψος της συνεισφοράς του.

Δίκτυο Κορμού

Χάρτης Δικτύου Κορμού

Ας χτίσουμε μαζί τους «ηλεκτρονικούς» δρόμους και ας τους μοιραστούμε με το διπλανό και το παραδιπλανό χωριό, ώστε να φτιάξουμε ένα αξιόπιστο δίκτυο που όλοι θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να πάμε στην «ηλεκτρονική» - αγορά δημόσια υπηρεσία, ιατρείο, φαρμακείο, σχολείο,  εγκυκλοπαίδεια και όλα τα άλλα»ηλεκτρονικά» μέρη που επισκεπτόμαστε καθημερινά ή θα επισκεφτούμε στο μέλλον εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Το μοντέλο των ασύρματων κοινοτικών δικτύων δύναται να ενισχύσει την πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και σε ποιοτικές υπηρεσίες (εκπαιδευτικές, διοικητικές, επαγγελματικές κ.λπ), να καταστήσει αποτελεσματικότερες τις διοικητικές συναλλαγές και να καταστήσει οικονομικά εφικτή τη σύνδεση στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές χαμηλού εισοδήματος.

Δίκτυο Πρόσβασης

Χάρτης Δiκτύου Πρόσβασης

Τα οφέλη του να είμαστε μέρος ενός κοινοτικού δικτύου

Το κοινοτικό δίκτυο ανήκει στους χρήστες του και είναι κοντά στις ανάγκες τους. Είναι υποδομή επικοινωνιών που ανήκει και λειτουργεί συνεργατικά, από το σύνολο της κοινωνίας, παρά από εταιρείες και κράτη, για αυτό η βιωσιμότητά του εξαρτάται εξ’ολοκλήρου από τη διάθεση και την προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας.

Ένα κοινοτικό δίκτυο μπορεί να προσφέρει την αναγκαία πλέον πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό έχει αποδειχτεί ήδη σε μερικά από τα χωριά της περιοχής όπου δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πέρα από την σημαντικότητα της πρόσβασης στο  ίντερνετ, το κοινοτικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως τηλεφωνία, υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων, απομακρυσμένη πρόσβαση σε υποδομές, κα. Η πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίας, δεδομένων και υπηρεσιών που προσφέρει το διαδίκτυο είναι πλέον βασικό αγαθό. Ακολούθως, η ύπαρξη του  κοινοτικού δικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντική  για μία περιοχή, η οποία δεν έχει εναλλακτικές επιλογές πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οργανισμοί που μας υποστηρίζουν