Είστε εδώ

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Δολίχης


Ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Δολίχης αποκαλύφθηκε, με την ανασκαφική έρευνα της ΙΕ΄ Εφορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, υπό την επίβλεψη του Αρχαιολόγου  Αθανασίου Τζαφάλια, σε απόσταση 2 περίπου χλμ νοτιοανατολικά της σημερινής κωμόπολης του Σαρανταπόρου. 

Εντοπίσθηκε η ακρόπολη, η οποία είναι οχυρωμένη με ισχυρότατο τείχος πλ. 3 μ. Το τείχος διακόπτεται κατά διαστήματα 29 μ. από ημικυκλικούς εξωτερικά και ορθογώνιους εσωτερικά αμυντικούς πύργους, οι οποίοι έχουν διαστάσεις 7 Χ 18 μ. και συνολικό εμβαδόν 110 μ. Η ακρόπολη χωριζόταν από τα τείχη της κάτω πόλης με ξεχωριστό εγκάρσιο τείχος.

Το δυτικό τείχος της κάτω πόλης και της πόλης αποκαλύφθηκε κάτω από τα πουρνάρια σε μήκος 75 μ. Έχει και αυτό ισχυρούς αμυντικούς πύργους, ίδιους με αυτούς της ακρόπολης.

Νότια της ακρόπολης επισημάνθηκε ένα πλάτωμα-άνδηρο, το οποίο ορίζεται με ισχυρό αναλημματικό τοίχο μήκους 70 μ. Στο πλάτωμα αυτό ανασκάφηκε μία υστεροελληνιστική στοά σε μήκος 85 μ. Τμήματα από δύο γωνιακούς ημίεργους κίονες είναι ακόμη στη θέση τους.

Περιμετρικά της στοάς άρχισαν να αποκαλύπτονται κάποια ορθογώνια κτίρια σε παράταξη. Έχουν δύο οικοδομικές φάσεις από τις οποίες η πρώτη ανάγεται στις αρχές του 3ου προχριστιανικού αιώνα και η δεύτερη στους αυτοκρατορικούς ρωμαϊκούς χρόνους. Από τους ορθογώνιους χώρους αυτούς ένας μόνο αναγνωρίσθηκε με σχετική ασφάλεια. Είναι κατασκευασμένος κλιμακωτά με επιχρισμένους κυβόλιθους από πωρόλιθο και διακόσμηση στην κύρια όψη που μιμείται τρίγλυφα και μετόπες. Η ιδιαίτερη μέριμνα στην κατασκευή αυτή, η αποκάλυψη ενός πώρινου εδράνου και πολλών άλλων μικροευρημάτων – αναθημάτων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο χώρος αυτός ήταν ιερός και ότι εδώ τελούνταν κάποιες τελετουργίες. Αναθηματικός μαρμάρινος φαλός, που βρέθηκε τυχαία σε παρακείμενη θέση, μας δημιουργεί ερωτήματα μήπως εδώ έχουμε λατρεία Διονύσου.

Οι υπόλοιποι ορθογώνιοι χώροι δεν αναγνωρίσθηκαν ακόμα. Ελπίζουμε η μελλοντική ανασκαφή να μας διαφωτίσει κατά πόσο είναι λατρευτικοί χώροι συνακόλουθων θεοτήτων ή απλά είναι εμπορικά καταστήματα.

Η πόλη της Δολίχης εκτεινόταν ανατολικά της ακρόπολης έφθανε μέχρι τον Τιταρήσιο ποταμό και καταλάμβανε μία έκταση που ξεπερνούσε τα 500 στρέμματα. Η οχύρωσή της ανάγεται χρονολογικά στον 3ο αιώνα π.Χ., εποχή κατά την οποία είχε μεγάλη μεγάλη οικονομική άνθηση. Η οχυρωματική τέχνη θυμίζει έντονα αντίστοιχη των μακεδονικών πόλεων και σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης αποτελούσε ένα από τα κύρια ορμητήρια των Μακεδόνων στο νότο.

Η είσοδος του φυλασόμενου Αρχαιoλογικού χώρου, ο οποίος είναι επισκέψιμος, βρίσκεται στο στο 66ο χλμ της Εθνικής Οδού Λάρισας-Κοζάνης.

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07