Είστε εδώ

Διοικητική Διάρθρωση

Το χωριό Σαραντάπορο αποτελεί τοπική κοινότητα του Δημοτικού Διαμερίσματος Σαρανταπόρου του νέου διευρυμένου Δήμου Ελασσόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την 1η Ιανουαρίου 2011, βάσει της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης του προγράμματος "Καλλικράτης".

  • Μέχρι το 1927 ήταν συνοικισμός με το όνομα Γκλίκοβο. Η Κοινότητα Σαρανταπόρου προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Γκλικόβου με το ΦΕΚ 306/Α/22-12-1927.
  • Το 1994, με το νόμο Ν. 2218/1994 (εθελοντική συνένωση κοινοτήτων σε Δήμο), δημιουργήθηκε ο Δήμος Σαρανταπόρου, με τη συνένωση των διπλανών χωριών Μηλέα, Φαρμάκη και Τσαπουρνιά.
  • Το 1997, με το νόμο Ν. 2539/1997 (Σχέδιο Ι.Καποδίστριας), εγκρίθηκε η συγκρότηση του νέου διευρυμένου Δήμου Σαρανταπόρου, αποτελούμενου από τον πρώην Δήμο Σαρανταπόρου, την Άζωρο, τη Γεράνεια, τα Γιαννωτά και το Λυκούδι.
  • Το 2010, με το Νόμο "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης", ο Δήμος Σαρανταπόρου συνενώθηκε με τους υπόλοιπους ΟΤΑ της επαρχίας Ελασσόνας,  συγκροτώντας το νέο διευρυμένο Δήμο Ελασσόνας, του οποίου το Σαραντάπορο αποτελεί τοπική κοινότητα, ως μέρος του Δ.Δ. Σαρανταπόρου.

 

Πληθυσμός του χωριού

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07