Είστε εδώ

Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Σαρανταπόρου (ΠΟ.ΔΗ.ΣΑ.)

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Σαρανταπόρου (Π.Ο.ΔΗ.ΣΑ.) είναι ο κύριος φορέας Πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου. Σκοπός του Οργανισμού αυτού είναι:

  • η άνοδος του Πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών του Δήμου,
  • η ανάπτυξη και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους,
  • καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ιστορικά, αρχαιολογικά και λαογραφικά.

 

Ο Πολιτιστικός οργανισμός είναι αρμόδιος για την κάλυψη δραστηριοτήτων με ευρύ φάσμα δράσεως, αφού ο πολιτισμός αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Καλείται λοιπόν:

  • να διαφυλάξει την παράδοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά,
  • να αναδείξει το παρόν μέσα από τους σκοπούς τους οποίους ο Πολιτιστικός Οργανισμός υλοποιεί και επιδιώκει με κάθε είδους πνευματικές, πολιτιστικές, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
  • να χαράξει στρατηγική πολιτισμού για το μέλλον.

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07