Είστε εδώ

Προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 στην περιοχή μας

Ακούμε πολλές φορές για προστατευόμενες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000 αλλά είναι λογικό οι περισσότεροι από εμάς να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκο επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: SpecialProtectionAreas- SPA) για την Ορνιθοπανίδα και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: SitesofCommunityImportance– SCI). Δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζεται η συνθήκη. Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται, αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Κατά τη λήψη μέτρων λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις - παράμετροι, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες και ανάγκες. Στην περιοχή του «Καλλικρατικού» Δήμου Ελασσόνας και σε μια κοντινή απόσταση από αυτόν υπάρχουν αρκετές περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στις περιοχές NATURA και χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και προστασίας. Οι κοντινότεροι από αυτούς τους τόπους αναφέρονται στη συνέχεια:

1.      Νομός Λάρισας

 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ (SCI/SPA, Κωδικός:GR1420005,  Έκταση:1335.91 Ha) 

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/old2/old/g12103_1420005.html

 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ (SCI, Κωδικός:GR1420003, Έκταση:19521.12 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/hellenic_sci/g1420003.html

 • ΚΑΡΛΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙ (SCI, Κωδικός:GR1420004,  Έκταση:43435.50 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1420004.html

 • ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ (SCI, Κωδικός:GR1420001,  Έκταση:12437.76 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/old2/old/g12103_1420001.html

 • ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ (SPA, Κωδικός:GR1420008,  Έκταση:24572.00 Ha)
 • ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (SPA, Κωδικός:GR1420006,  Έκταση:36454.00 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/hellenic_spa/g1420006.html

 • ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ (SPA, Κωδικός:GR1420007,  Έκταση:24064.00 Ha)
 • ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (SCI, Κωδικός:GR1420010,  Έκταση:474.19 Ha)
 • ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΗ ΖΑΚΡΟΥ (SPA, Κωδικός:GR1420009,  Έκταση:4168.00Ha)

 

2.      Νομός Κοζάνης

 • ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟ - ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ (SCI, Κωδικός:GR1330001,  Έκταση:764.05Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1330001.html·        

 • ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ (SPA, Κωδικός:GR1330002, Έκταση:17855.79Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/old2/old/e12103_1330002.html

 

3.      Νομός Πιερίας

 • ΠΙΕΙΡΙΑ ΟΡΗ (SCI, Κωδικός:GR1250002, Έκταση:16640.29 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1250002.html

 • ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ SCI, Κωδικός:GR1250003,  Έκταση:5325.05 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1250003.html

 • ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (SCI, Κωδικός:GR1250004,  Έκταση:1440.56Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1250004.html

 • ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (SCI/SPA, Κωδικός:GR1250001,  Έκταση:19139.59 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/old2/old/g12103_1250001.html

 

4.      Νομός Τρικάλων

 • ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ(SCI, Κωδικός:GR1440001,  Έκταση:20094.10 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/old2/gr_sci/g12103_1440001.html

 • ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ (SCI, Κωδικός:GR1440002,  Έκταση:50431.17 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1440002.html

 • ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ – ΜΕΤΕΩΡΑ (SCI, Κωδικός:GR1440003,  Έκταση:60625.03 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1440003.html

 • ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ (SPA, Κωδικός:GR1440005,  Έκταση:55220.00 Ha)

http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1440005.html

 • ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖΙΑΚΑ (SPA, Κωδικός:GR1440006,  Έκταση:19720.00 Ha)

 

Οι περιοχές αυτές είναι τα στολίδια της φύσης της ευρύτερης περιοχής μας και για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι μας (ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί) να συμβάλουμε στην προστασία και διατήρηση τους.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07