Είστε εδώ

Το εξώδικο διαμαρτυρίας που απέστειλαν στις 21 Απρ 2011 Σύλλογοι Γονέων και Σχολικοί φορείς του Καλλικρατικού Δήμου Ελασσόνας προς την Υφυπουργό Παιδείας

Το παρακάτω εξώδικο στάλθηκε στις 21.04.11 στο ΥΠΔΒΜΘ από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Ελασσόνας, του Γυμνασίου Λυκουδίου, των Δημοτικών Σχολείων Σαρανταπόρου και Μηλέας, καθώς και τους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και το 15-μελές συμβούλιο μαθητών του Γυμνασίου Λυκουδίου, σε μια προσπάθεια να πληροφορήσουν σχετικά με τους υπεύθυνους των γνωμοδοτήσεων, στις οποίες στηρίχτηκαν οι αποφάσεις για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των σχολείων τους.

 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

 

1)      Του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού  Σχολείου Σαρανταπόρου

2)      Του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού  Σχολείου Μηλέας

3)      Του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Λυκουδίου

4)      Του Συλλόγου Γονέων 1ου Γυμνασίου Ελασσόνας

5)      Του δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών Γυμνασίου Λυκουδίου

6)      Των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης Γυμνασίου Λυκουδίου

 

 

ΠΡΟΣ

 

            Την Υφυπουργό Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου και κάθε άλλον υπεύθυνο.

           

Την Πέμπτη, 14.04.2011, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα τελικά σχέδια δύο υπουργικών  αποφάσεων, τις οποίες προφανώς προτίθεστε να υπογράψετε, σχετικά με τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βάσει αυτών, προκύπτει η βούλησή σας να προβείτε στην κατάργηση του Γυμνασίου Λυκουδίου (χωρίς τη συγχώνευσή του με κάποιο άλλο Γυμνάσιο), καθώς και στη συγχώνευση 1ου  και 2ου  Γυμνασίου Ελασσόνας σε μία ενιαία σχολική μονάδα, που θα ονομαστεί 1ο Γυμνάσιο Ελασσόνας.

Την επομένη, 15.04.2011, τελευταία ημέρα πριν το κλείσιμο των σχολείων για τις διακοπές του Πάσχα, αναρτήθηκε, ομοίως, στο διαδίκτυο αντίστοιχο σχέδιο υπουργικής απόφασης  (χωρίς ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου), σχετικά με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, φαίνεται ότι σχεδιάζετε να καταργήσετε όλα τα δημοτικά σχολεία του πρώην Δήμου Σαρανταπόρου και συγκεκριμένα τα Δημοτικά Σχολεία Αζώρου, Γιαννωτών, Μηλέας και Σαρανταπόρου, τα οποία συγχωνεύονται σε ένα συνενούμενο Δημοτικό Σχολείο, που θα στεγασθεί στο κτίριο του Γυμνασίου Λυκουδίου.

Είναι δεδομένο ότι μία απόφαση συγχώνευσης και πολύ περισσότερο κατάργησης  σχολικών μονάδων, η οποία θα επιφέρει καταλυτικές μεταβολές στις δομές και στη λειτουργία της κάθε τοπικής κοινωνίας και θα έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των κατοίκων (μαθητών και γονιών) κυρίως των μικρότερων χωριών, θα έπρεπε να βασίζεται σε οργανωμένο κρατικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου (γεωγραφικά δεδομένα – χιλιομετρικές αποστάσεις, αριθμός μαθητών κάθε σχολείου, πληθυσμός κάθε χωριού κ.τ.λ.),  τις ανάγκες των κατοίκων του και, οπωσδήποτε, σύμφωνα με την ελάχιστη συναίνεσή τους.  Ωστόσο, όσον αφορά τουλάχιστον τη δική μας περιοχή, τον Καλλικρατικό Δήμο Ελασσόνας,  είναι προφανές πως τέτοιος σχεδιασμός δεν έχει πραγματοποιηθεί από την πλευρά σας, ούτε και εμείς (γονείς, μαθητές ή εκπαιδευτικοί) συγκατατεθήκαμε ποτέ σε τέτοιου είδους μεταβολές. Απαραίτητο, λοιπόν, καθίσταται, πριν την υπογραφή των εν λόγω αποφάσεων, να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Αφενός μεν, το Γυμνάσιο Λυκουδίου καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών επτά συνολικά χωριών - τοπικών κοινοτήτων του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ελασσόνας. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω Γυμνάσιο εξυπηρετεί, εκτός από το Λυκούδι (που είναι το χωριό με τους λιγότερους μαθητές), το Σαραντάπορο, τη Μηλέα, τη Φαρμάκη, την Άζωρο, τα Γιαννωτά και τη Γεράνεια.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως η μετακίνηση των μαθητών από τα ανωτέρω χωριά στο Λυκούδι είναι προβληματική ακόμη και με τον τρόπο που γίνεται σήμερα, πόσο μάλλον σε περίπτωση που το Γυμνάσιο Λυκουδίου καταργηθεί, οπότε και θα υποχρεωθούν οι μαθητές αυτοί να διανύσουν ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα προκειμένου να φοιτήσουν στο 1ο Ενιαίο Γυμνάσιο Ελασσόνας ή στο Γυμνάσιο Καλλιθέας. Ειδικότερα, η παρούσα διαδρομή του λεωφορείου των ΚΤΕΛ που έχει αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από τα χωριά αυτά στο Λυκούδι είναι σήμερα η εξής: το λεωφορείο παραλαμβάνει αρχικά τους μαθητές του Σαρανταπόρου, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πληθυσμιακά χωριό της περιοχής, αλλά ταυτοχρόνως και το πιο απομακρυσμένο γεωγραφικά (βρίσκεται σε υψόμετρο 850μ. και απέχει από το Λυκούδι 17 χλμ.), εν συνεχεία τους μαθητές της Φαρμάκης, μετά της Μηλέας και τέλος της Γεράνειας, φτάνοντας στο Λυκούδι έπειτα από 45-50 λεπτά της ώρας και αφού έχει διανύσει 27 χλμ! Η μετακίνηση των παιδιών γίνεται ακόμη πιο δυσχερής κατά την περίοδο του χειμώνα, καθώς σε περίπτωση χιονοπτώσεων, φαινόμενο συχνό για τα δεδομένα της περιοχής,  το λεωφορείο δεν  μπορεί να ανέβει στο Σαραντάπορο και, ως εκ τούτου, οι μαθητές του είναι υποχρεωμένοι να κατέβουν στην εθνική οδό για να το πάρουν, ενώ οι συμμαθητές τους στα υπόλοιπα χωριά περιμένουν….

Αυτοί οι μαθητές, εάν καταργηθεί το συγκεκριμένο Γυμνάσιο, θα πρέπει να συνεχίσουν τη φοίτησή τους είτε στην Καλλιθέα, μέσω ενός ασυντήρητου, απαρχαιωμένου και εν τέλει επικίνδυνου τοπικού οδικού δικτύου, είτε στην Ελασσόνα, 15 χιλιόμετρα πιο μακριά από το Λυκούδι, σε μία νέα σχολική μονάδα που δημιουργείται με τη συγχώνευση των 1ου και 2ου Γυμνασίων Ελασσόνας, στην οποία θα φοιτούν  420 μαθητές!

Επιπροσθέτως, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο Γυμνάσιο Λυκουδίου φοιτούν σήμερα 33 μαθητές, ενώ έως το σχολικό έτος 2017-18 προβλέπεται να φοιτούν 48 μαθητές. Δεδομένου ότι  ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν από τις πόλεις στα χωριά της καταγωγής τους, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, γεγονός αναμφισβήτητο που καταγράφεται σήμερα και στη συγκεκριμένη περιοχή και προβλέπεται να γίνει πιο εμφανές στο μέλλον, τότε γίνεται άμεσα αντιληπτό πόσο αναγκαία θα είναι η λειτουργία σχολείων, όπως το Γυμνάσιο Λυκουδίου.

Αφετέρου δε, τα ανωτέρω Δημοτικά Σχολεία ( Αζώρου, Γιαννωτών, Μηλέας και Σαρανταπόρου) είναι ολιγοθέσια σχολεία που εξυπηρετούν τους μικρούς μαθητές του πρώην Δήμου Σαρανταπόρου. Σημειωτέον ότι, ενώ η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των ανωτέρω χωριών είναι σχετικά μικρή και δεν φαίνεται τόσο αποτρεπτική για την καθημερινή μετακίνηση των μαθητών από τα χωριά αυτά στο Λυκούδι, ωστόσο,  η μικρή ηλικία των παιδιών και η άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου καθιστά την καθημερινή μετακίνηση των μαθητών απολύτως απαγορευτική, ακόμη και στην περίπτωση που σχεδιαστεί να γίνεται με διαφορετικά λεωφορεία, απευθείας από το κάθε χωριό στο Λυκούδι.

Προφανώς, κατά την κατάρτιση του σχεδίου συγχώνευσης των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του πρώην Δήμου Σαρανταπόρου και νυν Καλλικρατικού Δήμου Ελασσόνας δεν ελήφθησαν υπόψη από εσάς και τους συμβούλους σας τα ανωτέρω. Σας διέφυγε, δηλαδή,  συνειδητά ή εξ αμελείας – αδιαφορίας η πραγματικότητα. Η σχεδιαζόμενη απόφαση για τη συγχώνευση των εν λόγω σχολικών μονάδων, με τη μορφή ακριβώς που έγινε γνωστή μέσω διαδικτύου, δεν στηρίζεται ούτε σε ακριβή γνώση των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών της περιοχής μας, ούτε βεβαίως στη συναίνεση και τη συγκατάθεση της τοπικής κοινωνίας.  Ψευδώς και αναληθώς, λοιπόν, διατείνεστε πως δήθεν λάβατε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε περιοχής, καθώς όσον αφορά την περιοχή μας, το Δήμο Ελασσόνας και την Περιφέρεια Λάρισας, γνωμοδοτήσεις και προτάσεις θετικές υπέρ της συγχώνευσης δεν έγιναν ποτέ από κανέναν επίσημο φορέα.

Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με ό,τι έπραξαν συμβούλια άλλων Δήμων, που πραγματοποίησαν εδώ και δύο μήνες συνεδριάσεις με αποκλειστικό θέμα τις συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της περιοχής τους, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας συνεδρίασε μόλις πρόσφατα και μάλιστα με αντικείμενο μία πλειάδα θεμάτων, ένα απλώς εκ των οποίων ήταν και οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις των ανωτέρω σχολείων, χωρίς να ληφθεί επίσημη απόφαση επί του τόσο σημαντικού και ζωτικού για την τοπική κοινωνία μας θέματος και μάλιστα θετική υπέρ των συγχωνεύσεων!!!

Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Λάρισας όχι μόνο δεν εξέδωσε ποτέ επίσημη πρόταση υπέρ των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων της περιοχής, αλλά αντιθέτως επανειλημμένως μας διαβεβαίωσε πως δεν θα επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή (κατάργηση ή συγχώνευση) των σχολείων του πρώην Δήμου Σαρανταπόρου, λόγω ακριβώς του δυσπρόσιτου και ορεινού χαρακτήρα της περιοχής.

Επειδή βασική αποστολή του Κράτους και συγχρόνως αναφαίρετο, συνταγματικά  κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών είναι η παροχή δημόσιας και δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (άρθρο 16 παρ. 2 και 4 Σ).

Ε π ε ι δ ή οι αποφάσεις που διατάσσουν την κατάργηση ή τη συγχώνευση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν δυσμενείς διοικητικές πράξεις σε βάρος μας και θα έπρεπε να αιτιολογούνται επαρκώς.Αντ’ αυτού, οι συγκεκριμένες σχεδιαζόμενες αποφάσεις, με τη μορφή που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο, στερούνται ειδικής και πλήρους αιτιολογίας αναφορικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συγχώνευσης σχολείων, πολύ περισσότερο της κατάργησής τους. Η ελλιπής δε αυτή αιτιολογία αντίκειται στο Σύνταγμα, υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να προσδιορίζονται σε αυτές τις αποφάσεις κατά τρόπο σαφή, ρητό και ανεπίδεκτο οποιασδήποτε αμφισβήτησης οι λόγοι που επιβάλλουν την συγχώνευση ή την κατάργηση των σχολείων, καθώς και όλα τα πραγματικά δεδομένα που δικαιολογούν την εφαρμογή τους  in concreto στην κάθε περιοχή.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 και 7 και του άρθρου 8 παρ. 2 και 6 του Νόμου 1566/1985, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 και 5 του Νόμου 1966/1991, «η κατάργηση και η συγχώνευση σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ….γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Περιφέρειας».

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται συγχώνευση ή κατάργηση σχολικών μονάδων θα πρέπει προηγουμένως να εξετάζεται και να τεκμηριώνεται από την κρατική διοίκηση, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η αποστολή της εκπαίδευσης, κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος, οι συνδρομή των προϋποθέσεων του Νόμου 1566/1985.

Επειδή στα σχολεία κτυπούν οι καρδιές των μικρών τοπικών κοινωνιών μας και  η συγχώνευση των σχολείων αυτών θα οδηγήσει σε περαιτέρω μαρασμό τους.

Επειδή δεν θα αφήσουμε να γίνει η παιδεία θυσία στις επιταγές του Δ.Ν.Τ. και να υποθηκευτεί περισσότερο το μέλλον των παιδιών μας.

Επειδή οι σχεδιαζόμενες αλλαγές μας αφορούν όλους: γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς.

Επειδή έχουμε ήδη ξεκινήσει συντονισμένο αγώνα κατά της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης των σχολείων μας, πραγματοποιώντας, σε πρώτη φάση, συμβολικό κλείσιμο της εθνικής οδού στο Σαραντάπορο για δύο ώρες.

 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την προσχεδιασμένη, χωρίς τη συγκατάθεσή μας και ενάντια στη θέλησή μας, συγχώνευση των σχολικών μονάδων της περιοχής μας.

Συγχρόνως, σας καλούμε άμεσα, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της παρούσης, να αποκαλύψετε και σε εμάς ποιες ακριβώς γνωμοδοτήσεις και προτάσεις και από ποιον επίσημο φορέα του τόπου μας λάβατε υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό των ανωτέρω αποφάσεων και, παράλληλα, σας προσκαλούμε σε διάλογο ουσιαστικό, ώστε από κοινού να αντιμετωπίσουμε  αυτό το σοβαρότατο ζήτημα της συγχώνευσης σχολείων, που θα επηρεάσει το μέλλον των παιδιών μας.

 Ζητάμε να παγώσει αμέσως η ανωτέρω διαδικασία συγχώνευσης και κατάργησης των σχολείων μας.

Άλλως, σας δηλώνουμε ότι θα λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα από το νόμο μέτρα κατά της απόφασης συγχώνευσης και θα διεκδικήσουμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας στην παιδεία στις αίθουσες των δικαστηρίων και έξω από αυτές.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την καθ’ ης αυτή απευθύνεται, προς γνώση της, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

 

                                                                                            

                                                                                 Ελασσόνα, 21 Απριλίου 2011

                                                                      Οι δηλούντες δια του πληρεξουσίου τους

                                                                                   Αθανάσιου Γκουντρουμπή

                                                                                  (Σαραντάπορο Ελασσόνας)

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07