Είστε εδώ

Τραγούδια του Γάμου

Όταν δέχονται τη νύφη στην εκκλησία:

 

Η πιριστιρούλα η νύφη μας κάθετι στουν πύργου,

Τραγουδεί κι ουδέ νιό φουβάτι, ουδέ πιθιρό.

Μούγκι τ’ μ πιθιρά φουβάτι πού ‘νι παρανιά

Κι την κρένει κάθι προυϊ:

Σήκου κυρά-νύφη ότι έφιξι

Να ζυμώσεις τα ιννιά ψουμιά

Να τα ξιπρουβουδίσεις στα ιννιά μαντριά

 

πηγή: Συλλογή Απ.Ράπτη "Θεσσαλικό Ημερολόγιο", τόμος ΙΑ, Λάρισα 1987

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07