Είστε εδώ

Τραγούδια των Βαΐων

Είναι τραγούδια που τραγουδιούνται την Κυριακή των Βαΐων:

 

Σήμερα η μέρα του Βαΐού

Σήμερα η μέρα του Βαϊού

Που παίρν’ ο κόσμος Βάϊα

Πάνουν οι άρχοντοι στ’ ν εκκλησιά

Πάνουν οι αρχόντοι στ΄ν εκκλησιά

Πάνουν να πάρουν Βάϊα

Κι τα μικρά μικρά αρχοντόπουλα

Κι τα μικρά μικρά αρχοντόπουλα

Πάνουν να μεταλάβουν

Βάνουν μετάνοιες στο Χριστό

Βάνουν μετάνοιες στο Χριστό

Φιλούν την Παναγία

Φιλούν το χέρι του παπά

Φιλούν το χέρι του παπά

Παίρνουν την Ευλογία

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07