Είστε εδώ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μικ.Ελευθεροχώρι-Σαραντάπορο της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα για την περιοχή μας φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου «κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μικρό Ελευθεροχώρι (ΧΘ 5.700) έως πριν το Σαραντάπορο (ΧΘ 17.753) της Εθνικής Οδού Λάρισας-Κοζάνης». Η απόφαση αυτή αναρτήθηκεαρχικά στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 και διορθωμένη στις 18 Νοεμβρίου 2011, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πρόκειται για έργο οδοποιίας που αφορά στη βελτίωση της Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης με την κατασκευή και λειτουργία νέου άξονα, η χάραξη του οποίου αφορά περίπου 12 χιλιομέτρων εξολοκλήρου στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, με χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου (δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση).

Ο νέος οδικός άξονας προβλέπεται να κατασκευαστεί παράλληλα και σε μικρή απόσταση από την υφιστάμενη οδό, ενώ στην τεχνική έκθεση της ΜΠΕ περιγράφονται και τεχνικά έργα όπως ανισόπεδοι κόμβοι, γέφυρες, άνω και κάτω διαβάσεις, οχετοί, κάθετοι οδοί, παράπλευρο οδικό δίκτυο κτλ .

Το συγκεκριμένο τμήμα - το δεύτερο τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Νίκη-Φλώρινα-Κοζάνη-Λάρισα που προωθείται (το πρώτο τμήμα αφορά τον άξονα Νίκη-Φλώρινα) - εχει στρατηγική σημασία καθώς θα ενώσει τη Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία, αποτελώντας μια εναλλακτική δίοδο μεταξύ βορρά-νότου.

 

Διαβάστε τη σχετική απόφαση όπως αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/45760-1%CE%991

Είπαν για μας

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587p07